Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

RNDr. Jiří Vávra, CSc.
Nečova 18
143 00 Praha 4
tel: +420 731 279 109
titanio(a)vavranet.cz

Publikační činnost
Publikační činnost

Sekce Metodiky

 1. Vávra J. 2008: Návrh metodiky hodnocení kvality přírodních habitatů s použitím taxocenózy motýlů (Proposal for natural habitat quality evaluation methodology using the lepidopteran taxocenose analysis). Fauna Bohemiae septentrionalis, Supplementum 5, 33: 228 str.
 2. Vávra J. 2010: Návrh Červeného seznamu ohrožených druhů motýlů České republiky. Fauna Bohemiae septentrionalis, Supplementum 6, 35: 5-63.
 3. Vávra J. 2011: Metodika pro interpretaci výsledků floristických průzkumů na lokalitách se střety zájmů mezi orgány ochrany přírody a investory. (Interní metodika společnosti AQUATEST, a.s., nepublikováno)     

Pomůcka pro orientaci v řádu Lepidoptera a pro hrubou determinaci motýlích druhů ČR

S využitím materiálů dostupných na adrese http://www.lepiforum.de

předkládám pomůcku pro orientaci v celém řádu Lepidoptera a pro účely rychlé determinace. V tabulkách jsou prezentovány fotografie dospělců, housenek a požerků a v některých případech informace sloužící k rozlišení sporných druhů. Zdůraňuji, že jde jen o orientační materiál, přesná determinace se neobejde bez detailnějšího studia materiálu a mnohdy i preparace vnějších kopulačních orgánů.

        

 

 

Sekce Lepidopterologické průzkumy a faunistické nálezy (FRC)

 1. Vávra J. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera, Tineidae, Gracillariidae, Coleophoridae, Oecophoridae, Tortricidae, Geometridae. Acta Entomol. Bohemoslov., 86: 312-313.
 2. Marek J., Laštůvka A., Vávra J. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera. Acta Entomol. Bohemoslov., 88: 217-222.
 3. Marek J., Laštůvka A., Vávra J., van der Wolf H. W. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta Entomol. Bohemoslov., 89: 473-476.
 4. Laštůvka Z., Laštůvka A., Liška J., Marek J., Skyva J., Vávra J. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera. Acta Entomol. Bohemoslov., 89: 466-472.
 5. Vávra J. 1993: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras (New findings of small butterflies (Microlepidoptera) in Bohemian Karst Protected Landscape Area), Bohemia centralis, 22: 35-49.
 6. Laštůvka Z., Liška J., Vávra J., Laštůvka A., Marek J., Dufek T., Dvořák M., Kopeček F., Petrů M., Skyva J., Vítek P. 1994: Faunistic records from the Czech Republic-18. Lepidoptera. Klapalekiana, 30: 197-206.
 7. Liška J., Laštůvka Z., Elsner V., Vávra J., Dufek T., Gregor F., Janovský M., Jaroš J., Laštůvka A., Marek J., Petrů M., Skyva J., Šumpich J. 2000: Faunistic records from the Czech Republic-101. Lepidoptera. Klapalekiana, 36: 161-169.
 8. Liška J., Franz J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Marek J., Němý J., Vávra J. 2002: Faunistic records from the Czech Republic-153. Lepidoptera. Klapalekiana, 38: 257-258.
 9. Vávra J., Novák I., Liška J., Skyva J. 1996: Motýlí fauna přírodní rezervace „Hradčanské rybníky“ u Mimoně (Lepidoptera) (Lepidopteran fauna of the nature reserve „Hradčanské rybníky“ near Mimoň (Lepidoptera)). Klapalekiana, 32: 89-121.
 10. Novák I., Liška J. (ed.), Elsner G., Jaroš J., Petrů M., Skyva J., Spitzer K., Špatenka K., Vávra J., Weidenhoffer Z. 1997: Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech. Katalog der Falter (Lepidoptera) Böhmens. Catalogue of the Bohemian Lepidoptera. Klapalekiana, 33 (Suppl.): 159 str.
 11. Vávra J. 1999a: Nezvaní přistěhovalci v našich parcích. Živa, 47: 80-82.
 12. Vávra J. 1999b: Notes on bionomics of Gnorimoschema steueri (Lepidoptera: Gelechiidae) (Poznámky k bionomii druhu Gnorimoschema steueri (Lepidoptera: Gelechiidae)). Klapalekiana, 35: 157-159.
 13. Vávra J. 1999c: Notes on bionomics of Kessleria alpicella (Lepidoptera: Yponomeutidae), with confirmation of its occurrence in Bohemia (Poznámky k bionomii druhu Kessleria alpicella (Lepidoptera: Yponomeutidae) a potvrzení jeho výskytu v Čechách.) Klapalekiana, 35: 161-163.
 14. Vávra J. 2000a: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras - II. část (New finds of small butterflies (Microlepidoptera) in the Landscape Protected Area of the Bohemian Karst), Český kras XXVI - Živá příroda: 33-40.
 15. Vávra J. 2000b: Motýlí fauna Vysoké Lípy u Jetřichovic a okolí v CHKO Labské pískovce (Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Vysoká Lípa near Jetřichovice and surroundings in the Labské pískovce Landscape Protected Area). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 22: 87-106 a přílohy.
 16. Vávra J., Petrů M., Fiala F., Liška J., Skyva J., Laštůvka Z. 2001: Faunistic records from the Czech Republic-135. Lepidoptera. Klapalekiana, 37: 131-133.
 17. Vávra J. 2002a: Motýlí fauna přírodní památky Stroupeč v okrese Louny. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 24: 21-47.
 18. VávraJ. 2002b: Změny populací motýlů (Insecta, Lepidoptera) v národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník v souvislosti s managementem: 157-170. In: Turoňová D. (ed). 2002: Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník: přírodovědecké průzkumy a péče o chráněná území. Příroda, Praha: 1-176.
 19. Vávra J. 2003: Vegetace a motýlí fauna na lokalitě Vysočany v okrese Louny. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 25: 3-32.
 20. Vávra J., Laštůvka A., Laštůvka Z. & Marek J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic-172. Lepidoptera: Nepticulidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Cosmopterigidae, Elachistidae, Oecophoridae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae. Klapalekiana, 39: 315-318.
 21. Vávra J. 2004a: Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich motýlí fauny (Classification of especially protected areas in Prague on base of their lepidopteran fauna analysis). Natura Pragensis, 16, 185 str. plus CD.
 22. Vávra J. 2004b: Motýlí fauna přírodní rezervace Prameniště, části Šmauzy v CHKO Šumava (Lepidopteran fauna of Prameniště Natural Reserve, part Šmauzy in Šumava Protected Landscape Area. Silva Gabreta, 10: 125-140.
 23. Vávra J. 2004c: Motýlí fauna, vegetační poměry a návrh pěstební péče přírodní rezervace Čepičná u Sušice (Lepidopteran fauna, vegetation conditions and management proposal of Čepičná Natural Reserve near Sušice - South Bohemia). Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 104: 1-40.
 24. Vávra J., Maršík L. 2004d: Motýlí fauna přírodní rezervace Zbytka v okrese Náchod (Lepidopteran fauna of Zbytka Natural Reserve in district of Náchod - Northeast Bohemia. Acta Musei Reginaehradecensis S.A., 30: 35-78.
 25. Vávra J. 2005: Aktualizovaná verze digitalizované vegetační mapy hl. m. Prahy. Vegetační mapa hl. m. Prahy zkonstruovaná na podkladě spektrozonálních leteckých snímků primárního měřítka 1 : 10 000. Dostupná na internetových stránkách MHMP. Odkaz: http://www.wmap.cz/opk/ (t.č. nefunkční)
 26. Vávra J. , Moravec J., Škopek J., Farkač J., Mikuláš R. 2005: Bývalá těžebna cihlářských hlín ve Stodůlkách (Praha 5) – cenný přírodní prvek uvnitř velkoměsta. The former brick-clay pit in Stodůlky (Praha 5) – valuable natural entity within a city. Natura Pragensis, Praha, 2005, 17: 95-128.
 27. Vávra J. 2005: Motýlí fauna přírodní rezervace Babylon v Národním parku České Švýcarsko. Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Babylon Nature Reserve in České Švýcarsko (Bohemian Switzerland National Park.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 27: 39-54.
 28. Liška J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Petrů M. & Vávra J. 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 182. Lepidoptera: Nepticulidae, Opostegidae, Tineidae, Gracillariidae, Elachistidae, Blastobasidae, Gelechiidae, Pyralidae. Klapalekiana, 41: 81-83.
 29. Vávra J. 2007: Motýlí fauna připravované národní přírodní rezervace Kaňon Labe v CHKO Labské pískovce. Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of prepared Kaňon Labe National Natural Reservation in Labské pískovce Landscape Protected Area. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 2007, 29, s. 91-116, ISSN 1214-2573.
 30. Vávra J., Liška J., Němý J., Dobrovský T., Elsner G., Laštůvka A., Laštůvka Z., Petrů M., Šiman J., Šumpich J. & Tomáš P. 2008: Faunistic records from the Czech Republic-257. Lepidoptera: Eriocraniidae, Nepticulidae, Tineidae, Depressariidae, Oecophoridae, Elachistidae, Scythrididae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Nymphalidae, Noctuidae. Klapalekiana, 44: 87-92.
 31. Liška J., Vávra J., Petrů M., Králíček M., Laštůvka A., Laštůvka Z., Marek J., Šumpich J. & Uřičář J. 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 262. Lepidoptera: Nepticulidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatricidae, Elachistidae, Coleophoridae, Amphisbatidae, Gelechiidae, Tortricidae, Crambidae. Klapalekiana, 44: 289-292.
 32. Šumpich J., Liška J., Sitek J., Jakeš O., Skyva J., Feik V., Marek J., Vávra J., Laštůvka Z., Vítek P., Bartas R., Čelechovský A., Dobrovský T., Dvořák I., Maršík L., Mikát M., Šafář J., Vodrlind B., Žemlička M., Dvořák M. & Hula V. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 287. Lepidoptera: Nepticulidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Gelechiidae, Cossidae, Tortricidae, Epermeniidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae, Nolidae, Lymantriidae. Klapalekiana, 45: 267-279.
 33. Vávra J. 2010: Motýlí fauna Vysoké Lípy u Jetřichovic a okolí v CHKO Labské pískovce (II.) Fauna Bohemiae septentrionalis, Supplementum 6, 35: 64-168.
 34. Vávra J. 2012: Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Evropsky významné lokalitě Kaňon Ohře. Sborník Muzea Karlovarského kraje, přírodovědné statě a články, 20: 241-268.
 35. Vávra J. 2013: Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Národní přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní. Sborník Muzea Karlovarského kraje, přírodovědné statě a články, 21: 157-214.
 36. Liška J., Šumpich J., Laštůvka A., Elsner G., Žemlička M., Skyva J., Černý J., Jaroš J., Říha R., Kula E., Laštůvka Z.,vra J., Němý J., Bělín V. & Bezděk M. 2014: Faunistic records from the Czech Republic – 361. Lepidoptera: Psychidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Glyphipterigidae, Ypsolophidae, Blastobasidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae, Epermeniidae, Sesiidae, Pyralidae, Crambidae, Nolidae, Noctuidae. Klapalekiana, 50: 111-120.
 37. Vávra J. 2016: Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Máslovická stráň. Butterflies and moths of the Máslovická stráň Nature Reserve (Central Bohemia). Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 28: 112-166.
 38. Vávra J. 2018: Motýli (Lepidoptera) přírodní památky Vltava u Blanského lesa v jižních Čechách. Lepidoptera of the Vltava u Blanského lesa Nature Monument in South Bohemia. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 29: 5-94. 
 39. Liška J., Vávra J., Laštůvka A., Jaroš J., Šumpich J., Uřičář J., Bešta L., Marek J., Skyva J., Holomek J., Kula E. & Bešta M. 2018: Faunistic records from the Czech Republic – 441. Lepidoptera: Tineidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Plutellidae, Oecophoridae, Lypusidae, Coleophoridae, Elachistidae, Scythrididae, Gelechiidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Notodontidae, Noctuidae. Klapalekiana, 54: 131-148. 
 40. Vávra J. 2019: Motýli (Lepidoptera) navrhované NPR Nebesa u Stráže nad Ohří (západní Čechy). Lepidoptera of the “Nebesa“ National Nature Reserve near Stráž nad Ohří village (western Bohemia) Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 30: 3-62.