Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

RNDr. Jiří Vávra, CSc.
Nečova 18
143 00 Praha 4
tel: +420 731 279 109
titanio(a)vavranet.cz

Nabídka » Služby
Nabídka

Nabízené služby (výhradně v rámci České republiky)

 

Biologické průzkumy v oborech:

 

 • geobotanika (klasická, indikační – indikace vlastností stanoviště, cizorodých látek v prostředí – vodě, půdě, hornině)
 • botanika a zpracování výsledků botanických průzkumů vlastní metodou zaměřenou na zhodnocení zachovalosti a původnosti stanovišť
 • lepidopterologické průzkumy (motýlů) v rozsahu celého řádu (Lepidoptera) klasickými terénními metodami, zpracování výsledků průzkumu vlastní publikovanou metodou (Vávra 2008) zaměřenou na zhodnocení zachovalosti a původnosti stanovišť
 • průzkumy zoologické – obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci vyjma letounů), studium migračních tras obojživelníků a větších savců pro účely posouzení nutnosti migračních přechodů na liniových stavbách – komunikacích
 • další průzkumy (různých skupin bezobratlých, specializované průzkumy obojživelníků, průzkumy ryb a raků, měkkýšů suchozemských a vodních) prostřednictvím spolupracujících specialistů
 • dendrologické průzkumy a ocenění dřevin dle aktuálně platné metodiky AOPK, zákres výsledků do ortofotomapy, výstupy ve formátu tif, jpg, pdf

 

Navazující činnosti:

 • biologické hodnocení, od roku 2018 hodnocení - jsem autorizovanou osobou k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Z toho vyplývající účast na veřejných projednáváních sporných případů tehdy, kdy je to nezbytné
 • konstrukce porostových (vegetačních) map a situačních map v požadovaném detailu (měřítku) s využitím leteckých snímků a výsledků terénního průzkumu, výstupy ve formátu tif, jpg, pdf
 • indikace kontaminovaných míst (půdy, vody, horninového prostředí) cizorodými látkami (ropné látky, soli, pesticidy, hnojiva)
 • návrhy managementu ve zvláště chráněných územích na základě předchozích biologických průzkumů (nezpracovávám plány péče)
 • supervizní činnosti při zalesňování ploch zdevastovaných těžební a skládkovou činností – odkaliště, výsypky, rekultivované skládky a při dalších metodách biologické rekultivace (spontánní sukcese)
 • determinace motýlích druhů v rozsahu celého řádu

 

Reference (akce řešené v období 2015 - 2020)

 • VÁVRA J. 2020: Přestavba obchodního centra Liberec – biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu botanika a zoologie obratlovců pro účely záměru rekonstrukce objektu OBI. Investor: Ekonvert s.r.o., Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10.
 • VÁVRA J. 2020: Bytový soubor Slaný – Slánský Mlýn – biologické průzkumy a hodnocení dle Vyhlášky č. 142/2018 Sb. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie bezobratlých a obratlovců, krajinný ráz, pro účely zpracování textu hodnocení dopadu záměru biologické rekultivace rybníka jako součást záměru výstavby bytového souboru. Investor: EUFI Holding a.s., U Chýně 1130, 253 01 Hostivice, Praha-západ.
 • VÁVRA J. 2020: Cirhan – rekonstrukce vodních nádrží VN U Vrby I - III – aktuální biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu botanika a obojživelníci pro účel zamýšlené rekonstrukce soustavy tří rybníků. Investor: RYB-KA projekty, Hradecká 518, 588 56 Telč.
 • VÁVRA J. 2020: Velké Přílepy, obchvat – PD (EIA), biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, zoologie bezobratlých a obratlovců, studium migračních koridorů větší zvěře pro účely vybudování silničního obchvatu obce Velké Přílepy. Investor: PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.
 • VÁVRA J. 2020: Rekultivace ploch zařízení staveniště Vrbičky, biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, bezobratlí a obratlovci pro účely biologické rekultivace objektu bývalého zařízení staveniště. Investor: ČEZ a. s., Duhová 1444/2, 140 00 PRAHA 4.
 • VÁVRA J. 2020: Bytový komplex LESÍK KLADNO, biologické průzkumy, hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, bezobratlí, obratlovci, dendrologický průzkum, ocenění likvidovaných dřevin pro účely výstavby obytného souboru. Investor: Ladislav Barták Engineering, Příprava a realizace staveb, Libušina 248, 272 03 Kladno.
 • VÁVRA J. 2020: Zóna pro bydlení Dubí – Drahůnky – biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, zoologie bezobratlých a obratlovců pro účely územního rozhodnutí o výstavě obytné čtvrti. Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.
 • VÁVRA J. 2020: Třískolupský (Počeradský potok) – biologické průzkumy a hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, zoologie obratlovců a bezobratlých, krajinný ráz, hodnocení dopadu záměru vrácení potoka do původního koryta. Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.
 • VÁVRA J. 2020: EMĚ – supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
 • VÁVRA J. 2020: Říčany – biologické průzkumy. Podklad pro změnu využití území uvažovaného původně pro výstavbu věznice. Investor: APRIS 3MP, Baarova 36, Praha 4, 140 00.
 • VÁVRA J. 2019: Orientační průzkum přítomnosti xylofágního a saproxylického hmyzu ve dřevinách dotčených stavebním záměrem „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR“. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2019: Vyjádření – posouzení přírodovědných hodnot přírodního prostředí dotčeného stavební činností spojenou s budováním horkovodu na území katastru Hluboké nad Vltavou. Investor: Městský úřad Hluboké nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
 • VÁVRA J. 2019: Nehvizdy, p. č. 69/30 – bývalá cihelna – biologické průzkumy a biologické posouzení jako podklad pro podání žádosti o dotaci na zlepšení funkčního stavu biokoridoru ÚSES z prostředků Operačního programu životní prostředí. Investor: Městys Nehvizdy, Pražská 255, 25081 Nehvizdy.
 • VÁVRA J. 2019: Odborné vyjádření k přítomnosti modrásků bahenního a očkovaného (Phengaris nausithous, Ph. teleius) na parcele č. 686 v katastrálním území Bezděz. Investor: Petr Servus, Vodkova 134, 293 01Mladá Boleslav
 • VÁVRA J. 2019: Geobotanický průzkum záplavové oblasti na vtoku do VN Skalka v rámci studie analýzy rizik „Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka“. Investor: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5.
 • VÁVRA J. 2019: Thunovská 185/22, Praha 1 – Malá Strana, rekonstrukce budovy a zahrady – biologické průzkumy. Investor: AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5.
 • VÁVRA J. 2019: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, majetkoprávní příprava, TP - aktuální biologické průzkumy. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2019: D7 Slaný – hranice Stč. kraje, km 17,81 – 24,300, DSP/IČ, biologické průzkumy. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2019: D3 0301 Praha – Jílové: D0 – kolektory mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82 Jesenice, biologický průzkum. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2019: Odkaliště Elektrárny Tušimice v lokalitě Vysočany, biologické průzkumy, hodnocení dle zákona č. 114/1992 v platném znění pro záměr vybudování fotovoltaické elektrárny. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
 • VÁVRA J. 2019: EMĚ – supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
 • Vávra J. 2018: Hřebeč – zrušení vodního díla na p. p. č. 1433 – biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu Geobotanika, floristika, obratlovci pro účel zrušení vodního díla – zaniklého rybníku. Investor: Ladislav Barták Engineering, Příprava a realizace staveb, Libušina 248, 272 03 Kladno.
 • Vávra J. 2018: I/39 Přísečná, aktualizace DÚR/IČ/ÚR, provedení biologického průzkumu a migrační studie. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika a obratlovci pro účel stavby obchvatu obce Přísečná. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J. 2018: Biologický průzkum, II/240 Velvary, obchvat. Provedení biologických průzkumů v rozsahu geobotanika, floristika a obratlovci, migrační studie pro účely stavby obchvatu obce Velvary. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J. 2018: I/20 České Budějovice, severní spojka, DSP/IČ – biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, obratlovci, migrační koridory pro účel stavby severní spojky v Českých Budějovicích. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J. 2018: Praha-Štěrboholy, Malešice – ornitologický průzkum. Ornitologický průzkum pro účel modernizace vozovny tramvají DP Praha. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J. 2018: D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR, biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, zoologie, vybrané skupiny bezobratlých, migrační studie pro účel zkapacitnění obchvatu Postoloprt. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J. 2018: Netvořice, obchvat, biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, zoologie, vybrané skupiny bezobratlých, migrační studie pro účel stavby obchvatu obce Netvořice. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J. 2018: Odkaliště „T“ Elektrárny Tušimice, biologické průzkumy a biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Celoroční biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, vybrané skupiny bezobratlých, detailní průzkum motýlí fauny na odkališti „T“ elektrárny Tušimice. Investor: ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 28. října 3123/152, Ostrava - Moravská Ostrava.
 • Vávra J. 2018: EMĚ – supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s.., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
 • Vávra J. 2017: Rekonstrukce zatrubnění Počeradského potoka, biologický průzkum a biologické hodnocení. Biologické průzkumy a biologické hodnocení pro účely akcí Rekonstrukce zatrubnění Počeradského potoka a Revitalizace Blažimského potoka. Investor: Elektrárna Počerady, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4.
 • Vávra J. 2017: Dopravní a technická infrastruktura pro 102 RD, parc. č. 427/5, 427/418, 427/58, 428/1, 427/66, k. ú. Březiněves, biologické průzkumy a biologické hodnocení. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) pro účel stavebního záměru vybudování obytné čtvrti v Praze-Březiněvsi. Investor: EURO DEVELOPMENT BŘEZINĚVES, s.r.o., Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4.
 • Vávra J. 2017: Doubí u Liberce – Autobazar, parcely č. 369, 370, 371 a 372 v k. ú., biologické průzkumy a biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých a obratlovců) a zpracování biologického hodnocení pro účel stavby objektu autobazaru v Liberci – Doubí. Investor: Autoslužby JoLaCar Liberec, Ing. Josef Lank - Autoslužby, Kateřinská 517, 463 03 Stráž nad Nisou.
 • Vávra J. 2017: Biologické průzkumy pro projekt TESLA/UNIQ. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců) pro projekt TESLA/UNIQ v katastrálním území Praha-Holešovice. Investor: LEXINGTON s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.
 • Vávra J. 2017: Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci – technická studie“ – biologický průzkum. Biologické průzkumy pro účel výstavby průmyslové zóny v Liberci. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
 • Vávra J. 2017: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) pro účel revitalizace prostoru bývalých kasáren v Jičíně. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
 • Vávra J. 2017: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický bezobratlých, obratlovců) a průzkum migračních koridorů větší zvěře pro účely stavby II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J. 2017: I/27 Přeštice, obchvat – zpracování oznámení záměru stavby“ – Zpracování biologického průzkumu (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) a průzkum migračních koridorů pro účel stavby I/27 Přeštice, obchvat. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • Vávra J., Pouchová M. 2017: D 35 Úlibice – Hořice, DSP/IČ, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) pro účel stavby komunikace D35. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2016: Řepy, parcela č. 1502/153, biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Biologické průzkumy (Geobotanický, botanický a obratlovců pro účel stavby komplexu bytových domů. Investor: Archiw studio s.r.o., Žižkova 346, 273 09 Kladno Švermov.
 • VÁVRA J. 2016: EMĚ – supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s.., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
 • VÁVRA J. 2016: Spontánní sukcese na vybraných lokalitách společnosti ČEZ, a.s. – rok 2015. Studium podmínek pro spontánní sukcesi na vybraných objektech společnosti ČEZ, a.s.. Průzkumy geobotanický, botanický a lepidopterologický na odkalištích Třískolupy a Itálie elektrárny Počerady. Investor: Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.
 • VÁVRA J. 2016: I/20 České Budějovice, severní spojka, DÚR + IČ – biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců, migračních koridorů větší zvěře) pro účel stavby komunikačního propojení. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2016: I/27 Plzeň – Třemošenský rybník – Orlík, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, lepidopterologický, obratlovců) pro účel stavby zkapacitnění komunikace. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2016: I/21 Nová Hospoda – Kočov, 2. stavba, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, lepidopterologický, obratlovců) pro účel stavby zkapacitnění komunikace. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2016: I/10 Turnov – MÚK Fučíkova – Oznámení – biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců) pro účel stavby úpravy místní komunikace. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
 • VÁVRA J. 2016: I/36 Sezemice obchvat, DSP – průzkum migračních koridorů zvěře. Průzkum migračních koridorů větší zvěře na trase komunikace. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
 • VÁVRA J. 2015: EMĚ – supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s.., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
 • VÁVRA J. 2015: Spontánní sukcese na vybraných lokalitách společnosti ČEZ, a.s. – rok 2015. Studium podmínek pro spontánní sukcesi na vybraných objektech společnosti ČEZ, a.s.. Průzkumy geobotanický, botanický a lepidopterologický na lokalitě Panský les – odkališti elektrárny Mělník. Investor: Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.
 • VÁVRA J. 2015, Hlaváč J.: I/21 Planá – Trstěnice, přeložka (západní varianty) – biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, malakologický, obratlovců) pro účel stavby silničního obchvatu Chodové Plané. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2015: Zahořany – oprava břehu a hráze rybníka a jeho odbahnění – biologické průzkumy. Biologické průzkumy (Geobotanický, botanický, obratlovců) pro účel uvedené stavby. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
 • VÁVRA J. 2015: I/27 Přeštice obchvat – jižní část – biologické průzkumy v trase komunikace. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců) pro účel stavby I/27 Přeštice obchvat – jižní část. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2015: I/20 Vlčtejn – stoupací pruhy, Oznámení záměru – biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, zoologický) pro účel stavby I/20 Vlčtejn – stoupací pruhy. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
 • VÁVRA J. 2015: Parkoviště u brány č. 11 - zoologický průzkum. Provedení zoologických průzkumů pro akci „Rozšíření parkovacích ploch pro zaměstnance ŠKODA AUTO a.s., parkoviště u brány č. 11“. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
 • VÁVRA J. 2015: Braškovský potok ř. km 1,25 – 1,6 v k. ú. Kyšice – biologické průzkumy. Provedení biologických průzkumů pro účel úpravy toku Braškovského potoka. Investor: Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň.
 • VÁVRA J. 2015: III/0031 Dolní Břežany – obchvat, biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, zoologický) pro stavbu komunikace III/0031 Dolní Břežany – obchvat. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.
 • VÁVRA J. 2015: I/20 Vlčtejn – stoupací pruhy – průzkum migračních koridorů zvěře. Průzkum migrací větší zvěře pro účely budování stoupacích pruhů komunikace. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

Sekce Samostatné biologické průzkumy

(zahrnuty jsou jen průzkumy mimo souborné akce charakteru biologického hodnocení, resp. hodnocení. Ty jsou obsaženy v sekci „Řešené akce“)

Podsekce Geobotanický průzkum

 • VÁVRA J. 2000: Čepičná PR. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Čepičná, konstrukce vegetační mapy PR s využitím dostupných leteckých snímků, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: Okresní úřad Klatovy, referát životního prostředí, Plzeňská 90/III, 339 13 Klatovy: 19 str., mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2006: Praha – aktualizace vegetační mapy II. práce na aktualizaci a rozšíření databáze o ochraně přírody v hlavním městě Praze. Investor: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1: 133 str. Odkazy: bohužel, stránky jsou v současné době nepřístupné.

 

Podsekce Botanický průzkum

 • VÁVRA J. 2000: Malý Polec – floristický průzkum. Provedení inventarizačního průzkumu na plochách ZCHÚ PP Malý Polec, PR Pod Popelní horou a části PR Amálino údolí. Investor: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 385 01 Vimperk, ul. 1. máje 260: 11 str., mapové přílohy.
 • VÁVRA J. 2002: V Morávkách – lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického a floristického inventarizačního průzkumu PR V Morávkách, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: ČR – Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí, Plzeňská 90/III., 339 13 Klatovy: 12 str.
 • VÁVRA J. 2009: VKP Řepy – Řepská step – aktuální floristický průzkum. Investor: město Praha, magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1: 6 str.

 

Podsekce Lepidopterologický průzkum

 • VÁVRA J. 1999: Prameniště PR – lepidopterologický průzkum. Provedení inventarizačního lepidopterologického průzkumu PR Prameniště v části zvané Šmauzy. Podklad pro úpravu plánu péče o ZCHÚ. Investor: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 385 01, Vimperk, ul. 1. máje 260: 36 str.
 • VÁVRA J. 2000: Čepičná PR. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Čepičná, konstrukce vegetační mapy PR s využitím dostupných leteckých snímků, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: Okresní úřad Klatovy, referát životního prostředí, Plzeňská 90/III, 339 13 Klatovy: 19 str., mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2000: Novozámecký rybník – lepidopterologický průzkum. Monitorování změn druhového složení a četnosti populací motýlích druhů rašelinných, lučních, vrbových a rákosinových biotopů v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s realizací opatření plánu péče. Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3: 10 str.
 • VÁVRA J. 2002: NPR Novozámecký rybník – lepidopterologický průzkum III. Monitorování změn druhového složení a četnosti populací motýlích druhů rašelinných, lučních, vrbových a rákosinových biotopů v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s realizací opatření plánu péče v rámci projektu VaV 610/10/00 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3: 19 str.
 • VÁVRA J. 2002: NPR Růžák – lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu NPR Růžák v Národním parku České Švýcarsko pro účely úpravy plánu péče. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 8 str.
 • VÁVRA J. 2002: V Morávkách – lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického a floristického inventarizačního průzkumu PR V Morávkách, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: ČR – Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí, Plzeňská 90/III., 339 13 Klatovy: 12 str.
 • VÁVRA J. 2003: PR Babylon – lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Babylon v Národním parku České Švýcarsko jako podklad pro úpravu plánu péče. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 12 str.
 • VÁVRA J. 2003: NPR Novozámecký rybník – lepidopterologický průzkum IV. Monitorování změn druhového složení a četnosti populací motýlích druhů rašelinných, lučních, vrbových a rákosinových biotopů v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s realizací opatření plánu péče v rámci projektu VaV 610/10/00 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3: 20 str.
 • VÁVRA J. 2004: PR Babylon – lepidopterologický průzkum II. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Babylon pro účely úpravy plánu péče. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 16 str.
 • VÁVRA J. 2005: Hřensko – kaňon Labe – lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu v připravované NPR Kaňon Labe. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 16 str.
 • VÁVRA J. 2006: Kaňon Labe – lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu na biotopech připravované NPR Kaňon Labe. Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín: 18 str.
 • VÁVRA J. 2006: Lepidopterologický průzkum na PP Rohožník – Lom v Dubči. Lepidopterologický průzkum pro 01/4 Základní organizaci ČSOP „Botič – Rokytka“, Moskevská 4, 101 00 Praha 10: 13 str.
 • VÁVRA J. 2007: Lepidopterologický průzkum na PP Lítožnice. Lepidopterologický průzkum jako podklad pro úpravu plánu péče. Investor: 01/4 Základní organizaci ČSOP „Botič – Rokytka“, Moskevská 4, 101 00 Praha 10: 18 str.
 • VÁVRA J. 2007: Huťský Dvůr – lepidopterologický průzkum. Inventarizační lepidopterologický průzkum na biotopech lesa, pastviny a nivy potoka pro účely managementu. Investor: Česká republika, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Ulice 1. máje 260, 385 01 Vimperk, 33 str.
 • VÁVRA J. 2008: NPR Růžák – lepidopterologický průzkum II. Druhý rok lepidopterologických průzkumů v NPR Růžák. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, 29 str.
 • VÁVRA J. 2008: NPR Soos – lepidopterologický průzkum I. Lepidopterologický průzkum v NPR Soos, 1. etapa. Investor: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. Janem Schlossarem – vedoucím Správy CHKO Slavkovský les, 22 str.
 • VÁVRA J. 2008: Lepidopterologický průzkum na PP Pitkovická stráň a přilehlých biotopech v údolí Pitkovického potoka. Investor: ČSOP Praha, 22 str.
 • VÁVRA J. 2008: Horoušánky – lepidopterologický průzkum na ploše VKP, č. parcely 461. Lepidopterologický průzkum na stavební parcele v Horoušánkách, okres Praha východ. Investor: Václav Misárek, Úvaly, 8 str.
 • VÁVRA J., STREJČEK J., ŠPRYŇAR P., KŮRKA P., HLAVÁČ J., JAROŠ J. 2008: Biologické průzkumy na lokalitách Pitkovický potok, Botič a Vltavské tůně v Praze. Investor: Magistrát hl. m. Prahy, Odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1, 101 str. plus přílohy.
 • VÁVRA J. 2009: NPR Soos – lepidopterologický průzkum II. Inventarizační lepidopterologický průzkum v NPR Soos pro účely vyhlášení lokality EVL. Investor: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. Janem Schlossarem – vedoucím Správy CHKO Slavkovský les, 31 str.
 • VÁVRA J. 2010: NPR Soos – lepidopterologický průzkum III. Provedení inventarizačního lepidopterologického průzkumu v hranicích NPR Soos jako podklad pro úpravu plánu péče a vyhlášení EVL. Investor: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. Janem Schlossarem – vedoucím Správy CHKO Slavkovský les, 17 str., tabulkové a mapové přílohy.
 • VÁVRA J. 2011: Lepidopterologické průzkumy na vybraných EVL v Jihočeském kraji pro účely převodu lokalit pod zákonnou národní legislativu. Lokality EVL Římov, Čábuze, Žofina Huť, Onšovice-Mlýny. Investor: Natura Servis, s.r.o., Říčanova 66, 503 01 Hradec Králové.
 • VÁVRA J. 2011: EVL Kaňon Ohře – lepidopterologický průzkum. Lepidopterologický průzkum na území EVL Kaňon Ohře jako podklad pro úpravu plánu péče o významné biotopy této EVL. Investor: Správa CHKO Slavkovský les a krajského střediska Karlovy Vary, 33 str. mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2015: Průzkum motýlí fauny navrhované NPR Nebesa. Investor: ČR – AOPK, 148 00, Praha 11 – Chodov, Kaplanova 1931/1, 49 str., mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2018: Odkaliště „T“ Elektrárny Tušimice, biologické průzkumy a biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Celoroční biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, vybrané skupiny bezobratlých, detailní průzkum motýlí fauny na odkališti „T“ elektrárny Tušimice. Investor: ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 28. října 3123/152, Ostrava - Moravská Ostrava.
 • Novější samostatné průzkumy neprobíhají z důvodu nedostatku financí orgánů státní správy a ochrany přírody.