O mně

  RNDr. Jiří Vávra, CSc.

  • absolvent přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity, obor geografie - biologie (studium ukončeno v roce 1974)
  • OSVČ v oboru ochrany přírody a krajiny, nejsem plátcem DPH

Praxe od roku 1978 v oborech:

 • ochrana vodních zdrojů před znečištěním cizorodými látkami (1978 - 1984)
 • botanika (od roku 1969)
 • geobotanika (od roku 1983)
 • lepidopterologie v rozsahu celého řádu Lepidoptera (od roku 1963)
 • geobotanická interpretace leteckých spektrozonálních snímků (1984 - 2003)
 • tvorba vegetačních map s použitím měřických leteckých snímků a terénního geobotanického průzkumu (1989 - dosud)

Současné zaměření:

supervize biologických rekultivací na plochách zdevastovaných předchozí těžební a skládkovou činností (od roku 1997)

 • návrhy spontánní sukcese na plochách určených pro biologickou rekultivaci (od roku 2006)
 • biologické průzkumy pro rozličné účely (od roku 1996)

Biologické průzkumy v rozsahu:

 • botanika
 • geobotanika
 • lepidopterologie v rozsahu celého řádu Lepidoptera se zaměřením na vazbu druhů na stanoviště a živné rostliny
 • zoologie suchozemských obratlovců
 • okrajově dendrologické průzkumy (jen jako součást dalších biologických průzkumů)